Jakie są rodzaje zasiłków w Norwegii i wymagania do ich otrzymania?

Dziewczynka trzyma pieniądze z zasiłku w Norwegii

Artykuł partnera.

W Norwegii otrzymać można jedne z najwyższych zasiłków na całym świecie. Pomoc socjalna w tym państwie pochłania znaczny procent PKB, co zapewnia bardzo wysokie sumy. Wsparcie w ramach tego systemu przysługuje każdemu obywatelowi Norwegii, który odprowadza podatki. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zasiłek mogą otrzymać też rezydenci – czyli osoby mieszkające i pracujące w tym kraju. Warunkiem uzyskania prawa do świadczeń jest przynależność do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii, a także opłacanie składek. W praktyce oznacza to, że z pomocy socjalnej mogą korzystać również Polacy.

Zasiłki na dzieci w Norwegii

Osoby pracujące w Norwegii i opłacające składki na ubezpieczenie społeczne mogą wnioskować o zasiłek rodzinny (barnetrygd), który przyznawany jest na dzieci poniżej 18 lat. Na każde dziecko w wieku 0-6 lat można otrzymać 1 654 NOK, a w wieku 6-18 lat 1 054 NOK. Pieniądze da się uzyskać również na dzieci mieszkające w Polsce, a zasiłek wyrównywany jest do wysokości 500+. Na dzieci w wieku 13-23 miesięcy uczęszczające do państwowego żłobka przyznawany jest natomiast zasiłek opiekuńczy w Norwegii (kontantstøtte), którego wysokość to 7 500 NOK miesięcznie. Osobom pracującym w tym kraju przysługuje ponadto płatny urlop macierzyński. Drugi rodzic podejmuje w tym czasie studia stacjonarne, bądź też pracuje na minimum 75 proc. etatu. Zasiłek macierzyński w Norwegii pozwala na uzyskanie 100% dochodów przez 49 tygodni lub 80% zarobków przez okres 59 tygodni, a jego kwota jest rozdysponowana między oboje rodziców. Innym rozwiązaniem jest jednorazowa zapomoga, czyli becikowe. W jego ramach można otrzymać 90 300 NOK na każde dziecko.

Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii to dagpanger, który zastępuje dochód z pracy na czas poszukiwania nowego zatrudnienia. Wsparcie na etapie przygotowywania wniosku i spełniania innych formalności oferuje firma Polish Connection, czyli zespół doświadczonych konsultantów. W ramach pomocy można otrzymać 62,4% poprzednich dochodów przez okres do 104 tygodni. Bezrobotny może zostać też skierowany na permittering, czyli inny zasiłek pokrywający od 62,4% do 80% zarobków przez maksymalnie 26 tygodni w okresie 18 miesięcy.

Dokumenty do zasiłku w Norwegii

Zasiłki chorobowe w Norwegii

Zasiłki w Norwegii przyznawane są również pracownikom, którzy zachorowali lub doznali urazu. Wsparcie w formie sykepenger zastępuje dochód z zatrudnienia na czas zarówno samego leczenia, jak i ogólnego powrotu do zdrowia. W ramach takiego zasiłku można otrzymać 100% zarobków przez okres maksymalnie 52 tygodni. W przypadku zachorowania lub doznania urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, istnieje też możliwość otrzymania zasiłku przejściowego AAP – arbeidsavklaringspenger. Wsparcie w takiej formie zastępuje dochód na czas trwania leczenia lub rehabilitacji, a jego wysokość stanowi 66% zarobków przez maksymalnie 5 lat. Osoby pracujące w Norwegii i zajmujące się ciężko chorym dzieckiem mogą natomiast wnioskować o zasiłek pielęgnacyjny, czyli pleiepenger. Jego kwota obejmuje 100% norweskich dochodów przez maksymalnie 52 tygodnie, a także 66% dochodów przez następne 4 lata. Zasiłek ten przyznawany jest na czas sprawowania opieki. W Norwegii obowiązują też renty inwalidzkie, czyli uføretrygd i uførepensjon. Taka forma wsparcia pozwala na uzyskanie dożywotnich dochodów, które zastępują dochód z pracy. Innym dostępnym rozwiązaniem jest zasiłek pogrzebowy, znany jako gravferdsstønad. Na jego otrzymanie mogą liczyć członkowie najbliższej rodziny osoby, która pracowała w Norwegii i zmarła. Zasiłek ten pozwala na pokrycie kosztów pogrzebu do kwoty 25 377 NOK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close