Czym jest biznesplan i jak go dobrze napisać – kilka kluczowych kwestii

Biznesplan

Biznesplan jest dokumentem ściśle związanym z zakładaniem własnego przedsiębiorstwa. Wielu właścicieli firm nie do końca rozumie, w jakim celu należy go napisać i wykorzystać w przyszłości. Dopiero z biegiem czasu okazuje się, że rzeczywiście może się przydać i to na różnych etapach prowadzenia działalności.

Co to  jest biznesplan? Jak wygląda jego struktura? Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie? Z ilu części ma się składać? Wszystko zostało wyjaśnione poniżej!

Czym jest biznesplan? I jak pomaga przy prowadzeniu działalności?

Biznesplan to dokument planistyczny. Tworzy się go do określenia celów, które chce osiągnąć przedsiębiorstwo lub inne przedsięwzięcie inwestycyjne. W trakcie jego sporządzania należy też podać, w jaki sposób przedsiębiorca chce doprowadzić do osiągnięcia tych celów. Musi również uwzględnić aktualne i przyszłe uwarunkowania na rynku, kadrowe i organizacyjne oraz dostęp do technologii i finansów.

W dużym skrócie można powiedzieć, że biznesplan obejmuje wszelkie działania i warunki, które będą miały realny wpływ na powodzenie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia.

Jak wygląda struktura biznesplanu?

Struktura biznesplanu składa się aż z dwunastu części. Każda z nich dotyczy odrębnego aspektu, dzięki czemu cała treść dokumentu jest spójna, czytelna i bardzo dokładna. Pierwsza część to strona tytułowa. Jest to wprowadzenie i wstępne przedstawienie założonych celów. Na tym etapie należy zamieścić następujące informacje:

 • Dane adresata.
 • Określenie rodzaju przedsięwzięcia.
 • Określenie lokalizacji przedsiębiorstwa.
 • Oszacowany koszt.
 • Planowana wysokość zaciągniętych kredytów.
 • Inne źródła finansowania np. pożyczka pozabankowa, leasing lub kredyt handlowy.
 • Dane osobowe wnioskodawcy.
 • Dana osobowe przełożonego.
 • Adres oraz dane osobowe osoby odpowiedzialnej za przedsięwzięcie.
 • Wskazanie autora biznesplanu.
 • Pieczęcie.
 • Podpisy wszystkich stron zainteresowanych.

Drugą częścią biznesplanu jest jego krótkie streszczenie, czyli wskazanie głównych celów i założeń oraz oczekiwanych rezultatów. Jest to po prostu zwięzła charakterystyka tego, czego można się spodziewać, kiedy przedsiębiorstwo rozpocznie już swoje działania.

W trzeciej części konieczne jest scharakteryzowanie przedsiębiorstwa. Chodzi o krótkie opisanie historii firmy i jej sytuacji na rynku. Należy wspomnieć o misji przedsiębiorstwa. Wskazać trzeba założone cele oraz podać wszelkie informacje mające wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. 

Natomiast czwarta część dotyczy charakterystyki kadry kierowniczej oraz personelu zatrudnionego w firmie. W zasadzie należy wskazać, kto będzie pracował na określonym stanowisku, jaki będzie zakres obowiązków i kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie pracownikami.

Kolejne cztery części struktury biznesplanu

Kobieta pisząca biznesplan
Źródło: Pexels.com

Piąta część biznesplanu to plan marketingowy. Jest to dość rozległy punkt. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi dokonać analizy rynku i przedstawić obiektywne wnioski. Następnie przeprowadza identyfikację klientów. Czyli określa do, kogo będzie skierowany produkt lub usługi. Musi wskazać też lokalizację swojego działania. Może bowiem prowadzić działalność w różnych miastach, bądź kierować swoją ofertę jedynie do klientów z rynku internetowego. Tym samym przyjdzie zmierzyć się z kolejnym punktem planu marketingowego, czyli określeniem sposobu dystrybucji oraz promocji zachęcającej do zakupu produktu lub usługi.

Ostatni element to polityka cenowa. Dotyczy ona dopasowania cen do tych, które obowiązują na rynku.

Szósta część to plan organizacyjny działalności, a dokładniej określenie ilości zatrudnianych pracowników i dostawców. Także osób odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości.

Siódmy etap biznesplanu to harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Czyli kolejne działania, które zostaną podjęte do osiągnięcia założonych celów.

Ósma część to opis i analiza rynków zbytów, klientów oraz konkurencji. Analiza rynku zbytu pozwala określić realne szanse na sprzedaż produktów lub usług w określonym czasie i za odpowiednią cenę. Analiza klientów oczywiście dotyczy tego, kto będzie potencjalnym odbiorcą oferty działalności, czyli określenie grupy docelowej. Natomiast analiza konkurentów to kontrola tego, jakie działania podejmują, żeby trafić do wybranych klientów, czym wyróżniają się na tle innych przedsiębiorstw oraz do jakich celów dążą i co robią, żeby je osiągnąć.

W tym punkcie dokumentu należy także zawrzeć informacje dotyczące pozycji firmy na rynku oraz istniejących ważnych kontraktów krajowych i zagranicznych. Także najważniejsze szanse na powodzenie przedsiębiorstwa. Na koniec trzeba umieścić potencjalne zagrożenia wraz z konsekwencjami.

Ostatnie etapy tworzenie biznesplanu dla przedsiębiorstwa

Tak właściwie ostatnie etapy biznesplanu to podsumowanie wszystkich wyżej wymienionych punktów. Najpierw należy zaprezentować nowe przedsiębiorstwo, czyli pokazać jak będzie wyglądało w przyszłości, jakie są plany na dalszą działalność oraz realizację celów.

Dziesiąta część to plan finansowy, czyli sporządzenie rachunku zysków i strat oraz umieszczenie informacji na temat tego, w jaki sposób w działalności będzie przebiegał przepływ środków pieniężnych.

W jedenastej części trzeba przeprowadzić analizę wrażliwości. Jest to określenie ryzyka niepowodzenia działalności.

Na potwierdzenie wszystkich elementów do dokumentu należy dołączyć załączniki – zestawienia i wyliczenia.

Treść biznesplanu – jakimi kryteriami się kierować?

Przede wszystkim informacje zawarte w biznesplanie powinny być zgodne z aktualną i rzeczywistą sytuacją podmiotu gospodarczego (działalności) poddanego analizie z różnego punktu widzenia. Biznesplan musi zostać napisany prostym językiem, zrozumiałym dla osoby, która będzie go czytała. Obowiązkowe jest też umieszczenie informacji dotyczących stosowanych technologii, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacji zatrudnianej kadry oraz analizy rynku.

One thought on “Czym jest biznesplan i jak go dobrze napisać – kilka kluczowych kwestii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close